Tävlingsvillkor

Nedan villkor gäller för alla tävlingar som Pippifoder arrangerar.

 1. Genom att delta i tävlingen godkänner du nedanstående villkor.
 2. Deltagarnas personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204) (PUL) i den omfattningen som krävs för administration av tävlingen. I samband med publicering av vinnare av tävlingen kan personuppgifter som namn och efternamn att publiceras på Pippifoders Facebooksida, Instagram konto, hemsida eller i nyhetsbrev. Vid tävlingar där eventuella personuppgifter på något vis samlas in, raderas samtliga personuppgifter på de tävlande så fort vinnare är korad och tävlingen anses vara avslutad, dock senast 60 dagar efter slutdatum. Vi kommer inte använda dina uppgifter för insamling, registrering, lagring, bearbetning och heller inte för att delas med tredje part.
 3. Genom att godkänna dessa Allmänna Tävlingsvillkor samtycker du till personuppgiftsbehandling enligt ovan.
 4. Ansvarig för tävlingen är:
  Pippifoder Sverige AB
  Håverud Linhnagen
  66194 Säffle

 5. För att delta måste du vara över 18 år eller ha målsmans godkännande och samtycke till personuppgiftsbehandling. Alla personer som deltar i tävlingen tävlar på samma villkor och accepterar reglerna för tävlingen.
 6. Tävlingen går ut på: se beskrivning för respektive tävling.
 7. Tävlingen är öppen från: se beskrivning för respektive tävling.
 8. Priset i tävlingen består av: se beskrivning för respektive tävling.
 9. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren. Mer information kan läsas på Skatteverkets hemsida.
 10. Ingen garanti lämnas från Pippifoders sida på tävlingsvinster. Vid eventuella problem, kontaktas oss så hjälper vi till så gott vi kan, kund hänvisas dock i första hand till tillverkaren och dennes eventuella garanti.
 11. Du kan bara tävla en gång och ingen person kan vinna mer än ett pris i samma tävling.
 12. Tävlingen är endast öppen för privatpersoner bosatta i Sverige. Du tävlar via Pippifoders hemsida, vid det event där Pippifoder deltar eller via Pippifoders sociala medier. Anställda på Pippifoder Sverige AB eller hos något företag inblandat i tävlingen får ej delta i tävlingen. Pippifoder förbehåller sig rätten att inte utfärda något pris (och att välja ut en annan vinnare) om Pippifoder får vetskap om eller på sannolika grunder anser att en vinnare inte är kvalificerad att delta i tävlingen.
 13. Pippifoder tar inte ansvar för eventuella tekniska svårigheter eller problem som kan påverka anmälan/inlämning eller slutresultatet för denna tävling.
 14. I händelse av dispyt över reglerna, uppträdande, resultat och alla andra ärenden i relation till tävlingen kommer Pippifoders beslut vara slutgiltigt.
 15. Övriga beslut av tävlingsjury kan inte överklagas.
 16. Vinnarna utses av en ansvarig anställd eller jury bestående av representanter från Pippifoder om inget annat specificeras. Jury/ ansvarigs beslut kan inte överklagas och beslutet behöver inte motiveras.
 17. Vinnaren kommer att meddelas under (vecka: se beskrivning för respektive tävling) och kontaktas då via privat meddelande på antingen Facebook eller Instagram alternativt via mejl beroende på vart tävlingen arrangeras. Vinnaren presenteras också med ev. tävlingsbidrag antingen på Pippifoders Facebooksida, Instagram konto, hemsida eller i nyhetsbrev. Om inte vinnaren tar kontakt eller svarar Pippifoder senast 7 dagar efter att denna har blivit kontaktad förlorar denne sitt pris, och då äger Pippifoder rätt att utse en ny vinnare i tävlingen. Vinsten är personlig och kan inte överlåtas. Det är inte möjligt att byta ut vinsten mot kontanter eller mot andra varor.
 18. Genom att delta i tävlingen överlåter du upphovsrätten avseende bidraget till Pippifoder Sverige AB som utan kostnad och utan ytterligare tillstånd tillåts publicera tävlingsbidrag samt vinnares namn på Pippifoder Sverige AB:s kanaler som webbsidor och sociala medier, samt i övrigt använda tävlingsbidragen för marknadsföringsändamål relaterat till Pippifoder Sverige AB:s tjänster. Detta innebär bland annat att Pippifoder får använda bidraget, utan begränsning i tid, på valfritt sätt inom Pippifoders normala verksamhet och i enlighet med svensk lag och god sed.
 19. Tävlingsbidragen får inte strida mot svensk lag. Det är därför inte tillåtet att bidra med bilder och motiveringar som exempelvis innehåller pornografiskt eller rasistiskt innehåll. Tävlande ansvarar på samma sätt för att insänd beskrivning inte gör intrång i annan upphovsrätt eller på annat sätt kränker annans rätt. Pippifoder har inget ansvar för tävlingsbidrag stridande mot dessa villkor och förbehåller sig rätten att exkludera samt ta bort sådana bidrag från deltagande i tävlingen.
 20. Om tävlingen genomförs på Facebook eller Instagram och du önskar delta måste du ha ett öppet/publikt konto, detta för att Pippifoder ska kunna se eventuellt tävlingsbidrag.
 21. Pippifoder och eventuella andra parter i denna tävling ansvarar inte för eventuella tryckfel eller andra problem i samband med tävlingen samt reserverar sig rätten att ändra eller avsluta tävlingen före slutdatumet om omständigheter kräver detta.
 22. Genom att delta i tävlingen garanterar du att du uppfyller tävlingsvillkoren. Pippifoder förbehåller sig rätten att diskvalificera bidrag som inte uppfyller ovan tävlingsvillkor.
 23. Tävlingar genomförda av Pippifoder är inte kopplade till, sponsrade eller administrerad av Meta (Facebook, Instagram) eller annan social medie plattform.