Fågelholk

Bidra till naturens välmående och hjälp hotade fågelarter! Genom att sätta upp en fågelholk ger du fåglar en säker plats att bygga bo och uppfostra ungar. Våra fågelholkar finns i varianter anpassade för olika fågeltyper – välj den som passar just dina önskade gäster.

Olika typer av fågelholkar

Standardholkar

Standardholkar är vanligtvis gjorda av trä och designade för en mängd småfåglar som blåmesar, talgoxar och svalor. De är enkla att installera och underhålla, vilket gör dem till ett populärt val för många trädgårdar.

Artsspecifika holkar

Dessa fågelholkar är specialanpassade för specifika fågelarter. Till exempel är holkar för ladusvalor djupare, medan holkar för större fåglar som kattugglor är större med en bredare ingång.

Öppna fågelholkar

Öppna holkar saknar en framvägg och används ofta av fågelarter som rödhake och grå flugsnappare, som föredrar en mer öppen häckningsmiljö.

Integrerade fågelholkar

Vissa moderna byggnader inkluderar integrerade fågelholkar i deras design, vilket inte bara främjar biologisk mångfald utan även förbättrar byggnadens estetiska värde.

Så väljer du rätt fågelholk

Anpassa efter fågelarter

Välj en fågelholk som passar de fågelarter du vill locka till din trädgård. Ta hänsyn till hålets storlek och holkens inre dimensioner.

Placering av fågelholken

Placera fågelholkar på en trygg höjd borta från rovdjur och i skydd från väder och vind. Nordost är en fördelaktig riktning eftersom den skyddar mot direkt solljus och regn.

Material till fågelholkar

Välj hållbara material som trä eller återvunnen plast. Det är viktigt att materialet kan andas och är vädertåligt för att skydda fåglarna mot klimatets påverkan.