Järnsparv (Prunella modularis)

Järnsparven, vetenskapligt benämnd Prunella modularis, är en liten och diskret fågel som tillhör familjen sparvar. Denna art är känd för sin blygsamma fjäderdräkt och dess lugna beteende. Järnsparven är ofta svår att få syn på på grund av dess förmåga att smälta in i sin omgivning, men dess distinkta sång gör den igenkänd bland fågelskådare.

Järnsparvens kännetecken

Järnsparven är en liten fågel, vanligtvis mellan 13 och 14,5 cm lång. Den har en gråbrun fjäderdräkt med fina, mörka streck över ryggen och en ljusare buk. Järnsparven har en relativt stor, rundad huvud och en kort stjärt. Dess näbb är kort och rätt kraftig, vilket är typiskt för fåglar som lever av frön och insekter. Järnsparvens diskreta utseende hjälper den att undvika upptäckt av rovdjur.

Järnsparvens utbredning

Järnsparven finns över hela Europa och sträcker sig österut genom Asien till Sibirien. Den föredrar öppna skogslandskap, buskmarker och trädgårdar. I större delen av sitt utbredningsområde är järnsparven en stannfågel, men de populationer som lever i de kallaste delarna av utbredningsområdet kan flytta söderut under vintern.

Järnsparvens föda

Järnsparvens diet består huvudsakligen av små insekter och spindlar under sommarmånaderna, vilket kompletteras med frön och små frukter under vinterhalvåret. Denna fågel letar ofta efter mat på marken, och använder sin näbb för att vända på löv och små stenar i jakt på föda. Under häckningssäsongen är insekter en viktig del av kosten, särskilt för utfodring av ungar.

Äter gärna: Jordnötter, Solrosfrön, Talgbollar

Tillbaka till Fåglar
Bild på fågelarten Järnsparv (Prunella modularis)